уторак, 1. септембар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/19

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавкуа број 21/19, услуге – Припрема и дистрибуција оброка за социјално-материјално угрожене кориснике на територији града Београда

Обвештење