ponedeljak, 31. oktobar 2016.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana Generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave, celina XX, opštine Grocka, Palilula, Zvezdara i Voždovac

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 11. oktobra 2016. godine utvrdila je Nacrt plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, celina XX, opštine Grocka, Palilula, Zvezdara i Voždovac (naselja Kaluđerica, Leštane, Boleč, Vinča i Ritopek), i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

Oglašava

JAVNI UVID U
NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD, CELINA XX,  OPŠTINE GROCKA, PALILULA, ZVEZDARA I VOŽDOVAC (NASELJA KALUĐERICA, LEŠTANE, BOLEČ, VINČA I RITOPEK)

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskoj opštini Grocka, Ulica Bulevar oslobođenja br. 39, od 1. novembra do 1. decembra 2016. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 15. decembra 2016. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije broj 1, najkasnije do 1. decembra 2016. godine.

Tekst javnog uvida i dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde.