utorak, 30. jun 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Izmena termina i lokacije za održavanje javnih sednica

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, na osnovu NAREDBE O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA („Službeni glasnik RS“, broj 83/20 i 84/20), na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 09/20), kao i u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, sa sednice koja je održana 30. juna 2020. godine

oglašava

IZMENU TERMINA I LOKACIJE ZA ODRŽAVANJE JAVNIH SEDNICA U VEZI SA 

1. NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA NASELJA KUMODRAŽ, GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I ZVEZDARA;
2. NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU BULEVARA KRALJA ALEKSANDRA I ULICA: SINĐELIĆEVE, NIŠKE I SREDAČKE, GRADSKA OPŠTINA VRAČAR;
3. NACRTOM PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA I VODOVA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA U BEOGRADU II FAZA I ETAPA – CELINA TOPLANA TO „CERAK” I DISTRIBUTIVNA TOPLOVODNA MREŽA DUŽ ULICE PATRIJARHA JOANIKIJA, GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA I RAKOVICA SA IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PREDMETNOG PLANA.  

JAVNE SEDNICE KOJE SU ZAKAZANE ZA 2. JUL 2020. GODINE U 13 ČASOVA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA, ULICA KRALJICE MARIJE BR. 1 (SALA NA 20. SPRATU), ODRŽAĆE SE U PROSTORIJAMA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA, TRG NIKOLE PAŠIĆA 6  U 14 ČASOVA.