Najnovije informacije Sekretarijata za javne prihode

 

*Rad odeljenja Vračar na dan 18. jul 2024. godine

* Uplata drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu

* Novi Pravilnik o obrascima prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

* Obaveštenje o prestanku štampe kopije poreskih rešenja za 2023. godinu na šalterima Pošte počev od 1. marta 2024. godine

* Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu

* Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu

* Uplata trećeg kvartala godišnjeg  poreza na imovinu za 2023. godinu

* Uplata drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu

Preseljenje Odeljenja Zvezdara

*Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu

* Izmenjen i dopunjen Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (u primeni od 1.1.2023. godine)

* Preseljenje Odeljenje Zvezdara

* Uplata četvrtog kvartala godišnjeg  poreza na imovinu za 2022. godinu

Porez na imovinu za 2023. godinu

Mogućnost elektronskog podnošenja zahteva za dobijanje elektronskog uverenja

*Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu

*Uplata drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu

* Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu

* Porez na imovinu za 2022. godinu

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

* Uplata drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

* Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

* Preseljenje Odeljenja Obrenovac

Izmenjen i dopunjen Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Porez na imovinu za 2021. godinu

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu

Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu

Preseljenje Odeljenja Surčin

Mogućnost elektronskog podnošenja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Dostava rešenja za porez na imovinu u elektronski sandučić

* Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Uplata drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu

Službene mejl adrese za prijem podnesaka u vreme vanrednih mera

*Novi režim rada Sekretarijata za javne prihode

Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu

Novi Pravilnik o obrascima prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

*Novi Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

* Porez na imovinu za 2020. godinu

Komunalne takse – Naknade za korišćenje javnih dobara

*Porez na imovinu za 2019. godinu

Izmene i dopune Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu