ЈП "Хиподром Београд"

Паштровићева 2
тел. 3543-839, 3571-851, 3571-849
www.hipodrombeograd.rs

Директор: Вељко Росић

Хиподром код Цареве ћуприје изграђен је 1914. Од 1980. водио се као део Градског завода за физичку културу, а 1988. Извршни одбор Скупштине града Београда земљиште на коме се налази хиподром (површине од око 23 хектара) дао је у тридесетогодишњи закуп Друштвеном предузећу „Хиподром Београд“.

Одлуком Скупштине града Београда од 29. фебруара 2008. „Хиподром Београд“ постао је јавно предузеће чији је оснивач Град Београд.

Од тог момента почиње постепени опоравак Хиподрома, након турбулентног периода, који траје још од деведесетих година. Простор се полако реновира и обнавља, у току су различити инвестициони и текући захвати, који ће омогућити да се Хиподрому врати стари сјај култног београдског простора.