"Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда" ЈП

Његошева 84
Контакт центар, тел. 2041-300
e-mail: info@beoland.com
www.beoland.com

в.д. директора: Милан Вранић

Скупштина града Београда је оснивач предузећа "Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда" ЈП, као организације са посебним задацима од интереса за град и уређивање грађевинског земљишта.

Делатност Дирекције обухвата управљање, уређивање, опремање и унапређење градског грађевинског земљишта и објеката од значаја за Београд.

Дирекција припрема програме уређивања грађевинског земљишта и изградње магистралних и других објеката комуналне инфраструктуре, као и студије, анализе, експертизе и конкурсе за потребе решавање специфичних просторних, инфраструктурних и других проблема уређења града.

Дирекција обрачунава елементе за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта и обавља друге послове на уређивању грађевинског земљишта. За потребе инвеститора припрема информације о свим потенцијалним локацијама, потребну документацију, подлоге и елаборате за отуђење грађевинског земљишта.

Циљ Дирекције је заштита јавног интереса, а руководство и запослени овај задатак успешно реализују спроводећи одговорну пословну политику и чврсту финансијску дисциплину.