JP „Putevi Beograda”

Adresa preduzeća: 27. marta 43-45
Adresa za prijem pošte: Žorža Klemansoa broj 19 sprat 2
Telefon: 062/886-9058
www.putevibeograda.rs
e-mail: info@putevibeograda.rs

v.d. direktora: Aleksandar Milentijević

Organizacioni delovi preduzeća:
1. Sektor za oglašavanje, vanredni prevoz i saobraćajno tehničke podatke;
2. Sektor za planove, tehničku i projektnu dokumentaciju;
3. Sektor za održavanje saobraćajne signalizacije i opreme;
4. Sektor za održavanje javnih puteva i putnih objekata;
5. Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove;
6. Sektor za ekonomske i finansijske poslove.

Delatnost preduzeća:
-  Organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnih puteva grada Beograda;
-  Korišćenje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknade za upotrebu javnog puta, obavljanje javnih ovlašćenja i sl.);
-  Zaštita javnog puta;
-  Obavljanje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta;
-  Ustupanje radova na održavanju javnog puta;
- Organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta;
- Planiranje izgradnje, rekonstrukcije, organizacije i zaštite javnog puta;
- Označavanje javnog puta;
- Vođenje evidencije o javnim putevima i o saobraćajno-tehničkim podacima za te puteve.