Права финансирана из буџета Града Београда

Из буџета Града Београда финансирају се посебне мере и програми за најугроженије породице како би им се помогло, колико је то могуће, у свим сегментима свакодневног живота.
Законом о социјалној заштити предвиђено је да се одређена права у социјалној заштити финансирају из буџета локалне заједнице (града, односно општине). Она обухватају право на:

 • материјално обезбеђење (додатак од 17%);
 • једнократну новчану помоћ;
 • помоћ у кући;
 • дневни боравак.

Скупштина града Београда је од 2001. године значајно проширила програм социјалне заштите увођењем нових облика помоћи, као што су:

 • накнада за превоз деце из материјално најугроженијих породица;
 • обезбеђивање школског прибора деци из породица корисника материјалног обезбеђења;
 • једнократне новчане помоћи деци без родитељског старања;
 • помоћ за организовање летовања и зимовања деце из насиромашнијих породица;
 • помоћ за лечење;
 • помоћ за решавање стамбеног питања;
 • субвенције за плаћање трошкова комуналних услуга;
 • финансирање посебних социјалних програма (народне кухиње, рад клубова, невладиних удружења и организација).

Градска влада посебну пажњу посвећује афирмацији популационе политике са циљем стимулисања младих брачних парова на рађање другог, трећег и четвртог детета, с обзиром да су 2002. све београдске општине регистровале негативну стопу природног прираштаја.

Град Београд је у циљу, подстицања рађања, подршке породици са децом, а у складу са могућностима буџета, донео нову Одлуку о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 44/17), од 30. јуна 2017. године, којом су утврђени следећи облици заштите:

 • право на новчано давање породиљи;
 • право на новчано давање незапосленој породиљи.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 102/17) која је донета 21. децембра 2017. године, поред већ постојећих права прописано је и 

 • право на новчано давање породиљи за прворођено дете.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 64/18) од 2. јула 2018. године, утврђено је и

 • право на новчано давање породиљи за трећерођено дете.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 123/18) од 24.12.2018. године, утврђено је:

 • право на новчано давање породиљи за близанце.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 115/19) од 29.11.2019. године, утврђено је:

 • право на новчано давање породиљи за другорођено дете.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 120/21) од 21.12.2021. године, утврђено је:

 • право на новчано давање породиљи за четврторођено дете.
  
  Корисни линкови