Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”

Svetozara Ćorovića 15
tel/faks: 3229-155, 3226-702
www.beogradvode.co.rs
e-mail: info@beogradvode.co.rs

V.d. direktora: Mihajlo Janjić

Preduzeće je osnovala Vlada Republike Srbije 1952. spajanjem dve vodne zajednice radi odbrane beogradskog područja od štetnog dejstva voda. Organizovanje i naziv preduzeća su se menjali u skladu sa zakonskim propisima, a od 1999. poslovalo je kao Društveno vodoprivredno preduzeće „Beograd-vode”. Odlukom Skupštine grada Beograda od 29. februara 2008. organizovano je kao Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”, čiji je osnivač Grad Beograd.

Preduzeće obavlja vodoprivrednu delatnost, kao delatnost od opšteg interesa, na teritoriji grada Beograda u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Preduzeće održava i stara se o izgrađenim i neizgrađenim obalama reke Save i Dunava, osim dela operativne obale Luke na desnoj obali Dunava, održava i stara se o Bežanijskom zimovniku, Savskom pristaništu sa svim zgradama i drugim građevinskim objektima koji se nalaze na prostoru Bežanijskog zimovnika i teretnog Savskog pristaništa, osim pristanišnih postrojenja i uređaja na Savskom pristaništu.

U funkciji obavljanja osnovne delatnosti preduzeće obavlja i sledeće delatnosti:
- izgradnja hidrotehničkih objekata
- uklanjanje otpadnih voda
- inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
- eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
- uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
- eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
- prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- slatkovodne akvakulture
- uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
- izgradnja mostova i tunela
- izgradnja cevovoda
- cevovodni transport