Saobraćajno preduzeće „Lasta”

SP „Lasta Beograd”
Autoput Beograd-Niš 4, 11000 Beograd
e-mail: office@lasta.rs
www.lasta.rs

CALL CENTAR (Informacije o linijama, polascima i dolascima), 3348 555, 3348 556, 3348 557
besplatan poziv: 0800 334 334

DIREKCIJA: 3402 300