JP „Ada Ciganlija”

Ada Ciganlija 2
tel. 785-7220
www.adaciganlija.rs
office@adaciganlija.rs

Direktor: Robert Đukić

PR služba
tel. 785-7239
marketing@adaciganlija.rs

Javno preduzeće za uređenje, korišćenje i održavanje Ade Ciganlije je, posle 45 godina postojanja u raznim organizacionim oblicima, od 1. januara 2002. ušlo u krug preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd.

Osnovna delatnost preduzeća je uređenje parkova, rečnih i rekreacionih površina. Takođe vodi brigu o priobalju i otvorenom javnom kupalištu i bavi se uslugama u rečnom i jezerskom saobraćaju, prostornim planiranjem, koordinacijom kulturne, zabavne i ugostiteljske ponude na Adi, kao i organizacijom sportskih, kulturnih i zabavnih manifestacija, delatnošću marina i sl.