Komunalno preduzeće "Dimničar" AD

Deligradska 26
tel. 2646-355, 2646-278
faks 2646-464
www.dimnicar.com
e-mail: office@dimnicar.com

Preduzeće "Dimničar" nastalo je sredinom 1948. i bavilo se čišćenjem dimovoda pekara, upravnih zgrada i vojnih ustanova. Sredinom pedesetih preduzeće je počelo i sa izradom dimničarskih alatki. Od 1980. "Dimničar" primenjuje hemijska sredstava i fizičko merenje u dimničarskom poslu. Osnivana je Laboratorija za ispitivanje vode u kotlovima, sastava kamenca, emisije štetnih gasova i drugo. Početkom maja 1981. "Dimničar" je krenuo u veliku akciju zaštite Beograda od aerozagađenja: ugradnjom specijalnih čeličnih cevi stari dimnjaci uspešno su renovirani i osposobljeni za upotrebu, pregledane su sve velike kotlarnice u gradu, što je dovelo do značajne uštede goriva u grejnoj sezoni i smanjilo aerozagađenje u gradu. "Dimničar" je 2000. godine transformisan u akcionarsko društvo.

Delatnost "Dimničara" je čišćenje i održavanje dimnjaka, dimnih kanala i termoenergetskih postrojenja, pregled i kontrola dimovodnih i ventilacionih kanala, kao i čišćenje masnih ventilacija, ventilacionih uređaja i podova u ugostiteljskim objektima (zakonska obaveza čišćenja svaka 3 meseca).

Plaćanje osnovnih dimničarskih usluga regulisano je sistemom objedinjene naplate, preko "Infostana" i cena se računa po kvadratnom metru stambenog prostora. U okviru te cene uračunato je čišćenje dimnjaka dva puta godišnje: jednom u grejnoj sezoni i jednom van sezone. Grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila. Za dimničarske usluge važe svi popusti koji važe u sistemu "Infostana" na osnovu Odluke Skupštine grada Beograda (od 5 do 50%).

Dimničarska delatnost obavlja se radi obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja dimovodnih objekata i uređaja, sprečavanja zagađenja vazduha, manje potrošnje ogrevnog materijala i zaštite života i imovine od požara. Dimničarska organizacija dužna je da vodi evidenciju izvedenih usluga. Stanari i kućni saveti imaju pravo kontrole izvršenih usluga koje plaćaju.

KOMERCIJALNE USLUGE

Pored redovnih poslova koje građani plaćaju kroz uplatnice "Infostana", postoje i komercijalne usluge koje "Dimničar" obavlja po pozivu i posebno naplaćuje:
- Čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja (dimnjaka i dimovodnih cevi) u koje spadaju: cilindri, dimnjaci sa kanalima i ložišta za parno, vazdušno, centralno, etažno i plinsko grejanje, kao i održavanje dimnjaka industrijskih i zanatskih postrojenja i njihovih ložišta;
- Spaljivanje čađi u dimovodnim i ložišnim objektima i uređajima i kontrola ispravnosti;
- Pregled novoizgrađenih i dograđenih ložiših objekata i uređaja;
- Čišćenje ventilacionih kanala i uređaja
- Čišćenje termoenergetskih postrojenja
- Čišćenje rezervoara (mazuta i nafte)
- Čišćenje zamašćenih površina (podova, plafona, kanala)
- Merenje emisije dimnih gasova
- Saglasnost na glavni građevinski projekat sa aspekta dimnjaka i ventilacija
- Tehnički prijem objekta sa aspekta dimnjaka i ventilacija
- Tehnički prijem gasnih instalacija
- Gradnja, rekonstrukcija i popravka dimnjaka (ugrađivanje fleksibilnih cevi u dimne kanale)

SAVETI

- Građani koji se greju na gas posebno treba da vode računa o čišćenju dimnjaka. Sagorevanje gasa je bez mirisa i nevidljivo, gas sagoreva pri nižim temperaturama i dovodi do kondenzacije u dimnjaku. Ovaj kondenzat je veoma agresivan i nagriza dimnjake i dimne kanale, stoga se preporučuje da se u takve dimnjake ugrađuju fleksibilne cevi kako bi se dimnjak zaštitio od brzog propadanja.
- Ugostiteljski objekti treba da vode računa o tzv. masnoj ventilaciji. Prilikom kuvanja dolazi do isparenja koja se kondenzuju na zidovima ventilacije, s obzirom na to da se uglavnom kondenzuje masnoća, koja lako gori, potrebno je redovno održavanje kako bi se sprečio požar.