Телекомуникације

Београд је главно телекомуникационо чвориште Србије, повезано са свим светским телекомуникационим центрима.

Област телекомуникација је у потпуности у надлежности републичких органа.

У Београду постоје три мреже мобилне телефоније и већи број Интернет провајдера.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Булевар Михајла Пупина 2, тел. 311-3432, www.mtt.gov.rs

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, тел. 3242-673, факс 3232-537, www.ratel.rs

Регулаторно тело за електронске медије
Трг Николе Пашића 5, тел/факс 2028-700, 2028-745, www.rra.org.rs