Обнављање фасада зграда под заштитом државе

 

Старе београдске фасаде, некада украс нашега града, пошто годинама нису обнављане, постале су ругло, а оплата која са њих опада представља опасност за пролазнике.

Због тога је Градска влада одлучила да 2002. године почне са систематском обновом најугроженијих и архитектонски највреднијих фасада, које су под заштитом државе. Стари сјај и лепоту добило је десетине зграда, највећим делом у центру града.

За послове обнављања фасада зграда под заштитом државе задужен је Секретаријат за стамбене и комуналне послове, а техничку документацију за ревитализацију ради Завод за заштиту споменика културе Београда, који обавља и пројектантски надзор.

Радове ће обављати предузећа која имају лиценцу за извођење радова на реконструкцији и ревитализацији непокретних културних добара од великог и изузетног значаја за које грађевинску дозволу издаје Министарство урбанизма и грађевине.