Претраживање

понедељак, 9. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 29/20 - партија 3

петак, 6. новембар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму број 36/20

четвртак, 5. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку 61/20

четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 2/20

понедељак, 17. август 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку 2/20

петак, 14. август 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о о обустави поступка за јавну набавку број 4/20