Градске институције - линкови

Град Београд - www.beograd.rs

ГРАДСКИ ОРГАНИ:
Секретаријат за јавне приходе - https://lpa.beograd.gov.rs
Секретаријат за управу, Сектор статистике - https://zis.beograd.gov.rs
Службени лист Града Београда - www.sllistbeograd.rs

ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ:
ГСП "Београд" - www.gsp.rs
ЈКП "Београд пут" - www.beogradput.com
ЈКП "Београдске електране" - www.beoelektrane.rs
ЈКП "Београдски водовод и канализација" - www.bvk.rs
ЈКП "Београдске пијаце" - www.bgpijace.rs
ЈКП "Зеленило Београд" - www.zelenilo.rs
ЈКП "Инфостан технологије" - www.infostan.rs
ЈКП "Паркинг сервис" - http://www.parking-servis.co.rs/
ЈКП "Градска чистоћа" - www.gradskacistoca.rs
ЈКП "Погребне услуге" - www.beogradskagroblja.rs
ЈП "Градско стамбено" - www.stambeno.com
ЈП "Београдска тврђава" - www.beogradskatvrdjava.co.rs
ЈП "Ада Циганлија" - www.adaciganlija.rs
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП - www.beoland.com
Урбанистички завод Београда ЈП - www.urbel.com
Градски центар за социјални рад - www.gcsrbg.org
ЈП "Хиподром Београд" - www.hipodrombeograd.rs

ОСТАЛА ПРЕДУЗЕЋА:
ЈП ЕПС "Електродистрибуција Београд" - www.epsdistribucija.rs
ЈП "Србијагас" - www.srbijagas.com

ОПШТИНЕ:
Општина Вождовац - www.vozdovac.rs
Општина Врачар - www.vracar.org.rs
Општина Чукарица - www.cukarica.rs
Општина Нови Београд - www.novibeograd.rs
Општина Палилула - www.palilula.org.rs
Општина Стари град - www.starigrad.org.rs
Општина Звездара - www.zvezdara.org.rs
Општина Савски венац - www.savskivenac.rs
Општина Раковица - www.rakovica.rs
Општина Земун - www.zemun.rs
Општина Лазаревац - www.lazarevac.rs
Општина Младеновац - www.mladenovac.rs
Општина Обреновац - www.obrenovac.rs
Општина Барајево - www.barajevo.org.rs
Општина Сопот - www.sopot.org.rs
Општина Гроцка - www.grocka.org.rs
Општина Сурчин - www.surcin.rs

БЕОГРАДСКИ ЛИНКОВИ:
Борча - www.borca.rs
Лева обала Београда инфо - www.lobi-info.rs