среда, 29. новембар 2006.

Усвојена Одлука о изради измена Генералног урбанистичког плана

Одборници Скупштине града усвојили су на данашњој седници Одлуку о изради измена и допуна Генералног урбанистичког плана са програмом. Према речима главног градског архитекте Ђорђа Бобића, у следећа четири месеца план ће бити предмет процедуре рада планских комисија и јавног увида, како би се у априлу са свим изменама нашао поново на дневном реду седнице Скупштине града.

– Предмет предложених измена на првом месту јесте могућност што лакшег спровођења, јер ГУП има размеру 1:20.000 па због тога није могуће сагледавање свих неопходних детаља. Други проблем с којим смо се суочили јесте проблем јавног земљишта, посебно везан за Војску Србије, која земљиште од око 200 хектара досад третирано као јавно зеленило, жели да пренаменује за стамбену и другу изградњу. Поред тога, потребно је и ГУП ускладити са уредбом Владе Србије у вези са планом инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, затим сагледати нове просторне целине и донети правила и критеријуме за изградњу нових социјалних станова, као и ревидирати програм Београдског железничког чвора који постоји већ тридесет година и непримерен је развитку града – рекао је Бобић.

Због три капиталне градске инвестиције: Унутрашњег магистралног прстена, моста на Ади и изградње Универзитетског спортског села, Генерални урбанистички план је измењен 2005. године. Од када је ГУП донет усвојено је 63 плана детаљне регулације и 36 одлука о изради различитих планова. На основу Генералног плана тренутно се ради на 85 планова и очекује се да они до средине следеће године буду завршени.

Градоначелник Београда Ненад Богдановић рекао је да Генерални урбанистички план није устав, већ плански документ базиран на континуалном планирању, тако да се њиме мора пратити динамичка експанзија Београда.