RSS feed за Беоинфо вести

 

RSS је сервис за аутоматско преузимање информација са Интернет презентације, то јест захваљујући RSS-у не морате да посетите сајт како бисте видели да ли су се појавили нови садржаји, већ ћете о променама бити аутоматски обавештени.

RSS је скраћеница од Really Simple Syndication (заиста једноставно повезивање) или Rich Site Summary (сажетак богатих сајтова). Сервис функционише помоћу RSS feed-а, то јест XML документа који садржи сажете информације о новом садржају на сајту (наслов, део текста, слика...), одакле одабирате само садржаје који вас занимају.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА RSS

Уколико желите да помоћу RSS-а свакодневно добијате преглед нових "Беоинфо вести", потребно је да се пријавите кликом на следеће линкове:
- ћирилична верзија - www.beograd.rs/rss/cyr-rss.xml
- латинична верзија - www.beograd.rs/rss/lat-rss.xml

Потом, зависно од web browser-а који имате, треба да кликнете на Subscribe to this feed или Subscribe Now. Уколико користите посебан RSS читач, следите упутства која сте добили уз програм.

RSS сервис "Беоинфо вести" се освежава три пута у току дана, у 12.00, 16.00 и 18.00. Иначе, нове "Беоинфо вести" се на сајт постављају радним даном између 14.00 и 17.00, а осталим данима и у осталим терминима само изузетно.

RSS ПРОГРАМИ

За коришћење RSS сервиса потребно је да имате инсталиран web browser који подржава RSS или да инсталирате посебан RSS читач (тзв. агрегатор).

Web browser-и који подржавају RSS су:
Windows Internet Explorer 7 - www.microsoft.com
Mozzila Firefox - www.mozilla.com

Посебни RSS читачи/агрегатори су:
NewsGator - www.newsgator.com
NewzCrawler - www.newzcrawler.com
Abilon - www.activerefresh.com