Решење о одобрењу средстава Радио-телевизији Србије, за покриће дела трошкова изградње Авалског торња

4-1728/08-Г