уторак, 7. октобар 2008.

Усвојене измене и допуне Одлуке о буџету за 2008. годину

Скупштина града Београда донела је на данашњој седници Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2008. годину. Градоначелник Београда Драган Ђилас рекао је да је градски буџет и ове године доста оптерећен субвенцијама за превоз и грејање и да је зато разумљиво због чега нема довољно новца за развој Београда.

– Мораћемо врло отворено да кажемо Београђанима да убудуће нећемо моћи да правимо буџет као до сада. Једноставно није могуће да 18 одсто буџета чине субвенције за градски превоз, а није ни поштено да субвенционишемо грејање грађанима чији су станови прикључени на систем „Београдских електрана”, а да то не чинимо осталим грађанима који користе друге видове енергије и плаћају економску цену. Средства којим располажемо морамо искористити на квалитетнији начин, улажући их у развој Београда – рекао је Драган Ђилас. 

Никола Павић, члан Градског већа, образложио је да је разлог за ребаланс буџета одређен на основу Закона о буџетском систему, који предвиђа да се буџет уравнотежује, то јест да се обавља усклађивање расхода са расположивим средствима буџета ако у току фискалне године дође до повећања расхода или издатака или смањења прихода или примања.

– Укупна средства буџета града за 2008, као и средства која су у консолидацији Трезора града Београда износе 71,37 милијарди динара. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 58,19 милијарди динара, а текући расходи и издаци за нефинансијку имовину 68,66 милијарди динара. Буџетски дефицит у износу од 10,4 милијарде динара обезбедиће се из примања по основу финансијске имовине, иностраних задуживања и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који износи пет милијарди динара – рекао је Павић.

Приходи од пореза на имовину већи су у односу на планиране и износе 3,08 милијарди динара, као и приходи од локалних комуналних и административних такса који износе 1,3 милијарде динара.