петак, 10. јул 2009.

Коначне ранг-листе за доделу стипендија талентованим средњошколцима и студентима у 2009. години

Град Београд - Секретаријат за социјалну заштиту

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Комисија за избор талентованих средњошколаца и студената

објављују

КОНАЧНЕ РАНГ-ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СТУДЕНТИМА У 2009. ГОДИНИ

Закључком градоначелника града Београда, број 5-2014/09-Г, од 3. јула 2009. године, усвојен је Предлог коначне ранг-листе Комисије за избор талентованих средњошколаца и студената Београда у 2009. години, а за доделу 309 стипендија (150 за средњошколце и 159 за студенте). Талентовани средњошколци и студенти закључују уговор о стипендирању са Секретаријатом за социјалну заштиту, у складу са наведеним закључцима градоначелника града Београда.

Кандидати који се налазе на списку до редног броја предвиђеним за доделу стипендија, који је наведен у наслову ранг-листе, треба да доставе фотокопије личних докумената – личне карте и банковног рачуна, у канцеларију 112 (за стипендисте који су у тренутку потписивања уговора малолетни, предају се документа једног родитеља/старатеља). Писани приговори на објављене ранг-листе могу се доставити лично или поштом, на адресу: Комисија за избор стипендиста у 2009. години, Секретаријат за социјалну заштиту, ПИСАРНИЦА (приземље, соба 3), Београд, Тиршова 1.

Рок за достављање приговора је осам дана од дана објављивања резултата конкурса. Додатне информације могу се добити на број телефона: 3605-951.

На седници одржаној 28. маја 2009. године, Комисија за избор талентованих средњошколаца и студената утврдила је да се укупно пријавило 669 кандидата на конкурс, који је расписан на основу Закључка градоначелника града Београда, број 5-649-Г/09, од 16. марта 2009. године. Тридесет пријава (13 средњошколских и 17 студентских) нису разматране (бодоване), због тога што су неблаговремене или не испуњавају формалне услове конкурса.

На основу увида у приспелу докуметацију, комисија је донела Одлуку да у 2009. години стипендира 150 средњошколца и 159 студената, односно укупно 309 стипендиста. То је за једног кандидата мање од броја утврђеног Закључком градоначелника града Београда, број 5-649/09, од 16. марта 2009. године.

Коначне ранг-листе, у PDF формату, можете преузети са ове странице у одељку "Корисни линкови" (десно).