среда, 24. фебруар 2010.

Конкурс за доделу 140 стипендија студентима са инвалидитетом

Град Београд - Секретаријат за образовање

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање

објављује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ 140 СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2010. години доделиће се 140 стипендија студентима са инвалидитетом факултета и виших школа.
Укупан број стипендија за студенте са инвалидитетом је 140, у нето износу од 17.000,00 динара месечно по кориснику стипендије, што за 12 месеци износи 204.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају студенти који испуњавају следеће услове:
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште или боравиште на подручју града Београда;
– да су студенти високошколске установе чији је оснивач Република Србија, чије је седиште на територији града Београда;
– да су први пут уписали одређену годину студија или су први пут апсолвенти у школској 2009/2010. године;
– да поседују лекарску документацију о постојању инвалидности, и то издату од релевантне државне здравствене установе.

Потребна документација којом се доказује општа испуњеност услова за студенте:
– уверење о дражављанству;
– уверење о пребивалишту или боравишту издато у МУП Републике Србије, ул. Љермонтова бр.12-а, Београд;
– потврда факултета да је студент први пут уписао одређену годину студија у школској 2009/2010. години;
– потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања;
– решење о постојању телесног оштећења или решење о признавању туђе неге и помоћи или оверену одлуку конзилијума релевантне здравствене државне установе;
– фотокопија личне карте.

Критеријуми за доделу стипендија студентима са инвалидитетом и начин њиховог вредновања:
(1) успех на студијама, вреднује се тако што се студенту додељује онај број бодова који је једнак просечној оцени постигнутој на студијама;
(2) успех на студијама вреднује се и тако што се:
– студенту прве године додељује – 10 бодова;
– студенту друге године – 20 бодова;
– студенту треће године – 30 бодова;
– студенту четврте године – 40 бодова;
– апсолвенту– 50 бодова;
– студенту мастер студија – 60 бодова;
– студенту докторских студија – 70 бодова.

Имајући у виду одредбе члана 98. став 1. Закона о пензијско-инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004-одлука УСРС и 84/2004-др.закон, 85/2005, 101/2005-др.закон и 63/2006-одлука УСРС) којим је регулисано да не постоје више категорије инвалидитета и Правилника о утврђивању телесних оштећења ( „Службени гласник РС“,бр. 105/03 и 120/08), здравствено стање студената са инвалидитетом, вреднује се на следећи начин:
1. критеријум инвалидитета
– решење надлежног лекара вештака пензијског и инвалидског осигурања о постојању телесног оштећења тако што је проценат телесног оштећења једнак броју бодова (максимално 100 бодова за телесно штећење 100 одсто)
– решење надлежног лекара вештака о потреби туђе неге и помоћи , што би се такође признавало као телесно оштећење од 100% и вреднује се са 100 бодова
2. постојање одређеног обољења
– малигне болести – 100 бодова;
– терминална бубрежна инсуфицијенција или стање после бубрежне трансплантације, а које захтева дијализу – 90 бодова;
– прогресивна неуромишићна обољења и мултипла склероза – 80 бодова;
– тешке урођене и стечене срчане мане са тешким оштећењем срчане функције (ејекциона фракција испод 40) – 60 бодова;
– хемофилија, тешке болести крви које имају прогресиван ток – 50 бодова;
– инсулин зависни дијабетес мелитус – 40 бодова;
– епилепсија – 30 бодова;
– друга обољења или стања која нису наведена, али која доводе до трајно нарушеног здравственог стања студента (по потреби се укључује посебна здравствена комисија) – од 70 до 100 бодова.

Ранг-листа за доделу стипендија врши се на основу збира свих додељених бодова.
Конкурс се не односи на запослене студенте са инвалидитетом.

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Образац пријаве за пријављивање на конкурс може се преузети у Секретаријату за образовање, Макензијева 31, Писарница (шалтер у приземљу) или са ове стране (на крају).

Пријаве за конкурс треба доставити на адресу: Секретаријат за образовање, ПИСАРНИЦА, Макензијева 31, Београд, са назнаком „Пријава за конкурс за доделу стипендија студентима са инвалидитетом у 2010. години“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Комисија ће утврдити предлог ранг-листе кандидата у року од 30 дана од истека рока за достављање пријава, а на основу општих услова и критеријума за доделу стипендија.

Конкурс се објављује на основу Закључка градоначелника града Београда, број 6-528/10-Г, од 18. фебруара 2010. године.