петак, 5. март 2010.

Град је иницирао измене закона којима би се омогућило одузимање возила нелегалним такстистима

Поред свакодневних контрола на улицама Београда, град и институционалним путем покушава да реши проблем нелегалних таксиста у Београду. Тако је градоначелник Драган Ђилас 14. јануара иницирао Влади Србије да се размотри могућност измене и допуне Закона о прекршајима ( члана 48), као и измене и допуне Закона о превозу у друмском саобраћају. Предложене измене треба да онемогуће прекршиоце да возилом којим је учињен прекршај не врше нове прекршаје, што представља један од приоритета у раду органа Градске управе града Београда.

Наиме, уочена је пракса да лица која нису регистрована за обављање ове врсте превоза, као што су „дивљи таксисти”, нису власници возила којима су учинили прекршај. У том случају надлежни органи града су онемогућени постојећим законским одредбама да судији за прекршаје предложе одузимање возила, што је обавеза предвиђена  Законом о превозу у друмском саобраћају. Услед ове недоследности, предложена је допуна члана 48. Закона о прекршајима да се дозволи одузимање возила којим је учињен прекршај, а чији власници нису починиоци прекршаја, а онда и допуна Закона о превозу у друмском саобраћају, где се предлаже проширење постојећих одредаба и на возила која нису у својини учиниоца прекршаја, осим уколико је возило прибављено противправним путем.
На овај начин спречиће се и злоупотреба од лица која обављају такси превоз без потребних дозвола да користећи садашњу колизију закона избегавају законску санкцију а да при том та возила не испуњавају ниједан од услова за обављање такси превоза предвиђених законом и  градском одлуком  о такси превозу.  
Поред ових предложених измена, увођењем посебних регистарских таблица за возила која обављају услугу такси превоза на још један начин предупредило би се постојање тзв. „дивљих таксиста”. Наиме, ове таблице би се издавале у одређеној боји  и на тај начин би се легални таксисти разликовали од дивљих. У другим земљама у региону ово је пракса, па па би било корисно угледати се на њих.
– Град Београд је имао добру вољу и желео је да уведе и јединствену, прописану или минималну цену такси превоза полазећи од тога да би то додатно уредило ову област. Пошто смо у поступку разматрања за увођење такве цене морали да се обратимо, између осталог, и Комисији за заштиту конкуренције, добили смо писани одговор у коме се децидно наводи да не можемо прописати јединствену или минималну цену такси превоза и да би то било кршење закона који регулишу ову област, као и да би после тога реаговала Комисија за заштиту конкуренције –  рекао је Дејан Мали, члан Градског већа.