петак, 3. септембар 2010.

Наставак сузбијања и уништавања амброзије

Град Београд наставља финансирање сузбијања и уништавања амброзије на целој својој територији. Акција ће трајати до краја вегетацијске сезоне, тачније до краја новембра. У складу са Законом о заштити биља и Уредбом о мерама за сузбијање и уништавање амброзије, град је претходне три године издвајао финансијска средства за сузбијање и уништавање ове коровске биљке  на неуређеним површинама.

Сузбијање и уништавање амброзије вршиће се применом одговарајућих механичких или хемијских мера. Обављаће се и на новим локацијама на којима се буде појавила на јавном неуређеном градском грађевинском земљишту.

Амброзија се масовно јавља на обрадивом пољопривредном земљишту на периферији града и на неуређеном земљишту које се не одржава, на ком се обављају различити грађевински и хидротехнички радови (депоновање шута, превртање земљишта, копање канала, сметлишта, на депонијама, обалама река, поред путева, насипа, на рудералним земљиштима и сл.).

Најмање је има у центру града, на подручју општина Савски венац, Врачар и Стари град, а према периферији све више – у Земуну, Новом Београду, на Палилули.

За уклањање амброзије одговорни су власници и корисници парцела. На пољопривредном земљишту инспекцијски надзор над спровођењем уредбе о уклљњљњу врши републичка фитосанитарна инспекција, а на грађевинском земљишту надлежна је и комунална инспекција (градска и општинске комуналне инспекције).