уторак, 24. мај 2011.

Завршен конкурс за продају 1.050 социјално непрофитних станова у Београду

Конкурс који је град Београд расписао за продају 1.050 социјално непрофитних станова завршен је данас  последњим пријавама путем поште, саопштио је председник Комисије за стамбена питања Зоран Костић.

Он је за Беоинфо прецизирао да је, до последњих доспећа поштом, пристигло 1.520 пријава, од којих се неке први пут односе  на станове намењене припадницима Војске Србије, као и на избегле  и прогнане  са простора бивше Југославије.
– Када је реч о категорији која се односи на запослене у високошколској и научној  делатности, до сада је пристигло 116 пријава за 50 станова, док су запослени у основним и средњим школама и домовима ученика конкурисали са 210 пријава за 175 станова. Запослени у области здравства и социјалне заштите послали су 197 пријава за 160 станова, док су запослени у судовима и јавним тужилаштвима са територије града поднели 32 пријаве за предвиђених 30 станова. Када је реч о полицијацима, они су конкурисали за 70 станова са 102 пријаве, док су припадници војске конкурисали са 70 пријава за 30 станова. Запослени у Градској управи, управама општина и органима града Београда доставили су 165 захтева за 50 стамбених јединица – рекао је Костић.
           
Према његовим речима, млади брачни парови доставили су 306 пријава за 330 станова, што је и уједно и једина категорија где је стигао мањи број пријава. Ратни војни инвалиди су конкурисали са 62 пријаве за 60 стамбених јединица, родитељи усвојиоци, стараоци и  лица са психофизичком ометеношћу конкурисали су са 22 пријаве за 10 станова. Инвалидна лица са тешким телесним оштећењем пријавилa су 46 захтева за 20 станова, а самостални уметници поднели су 12 пријава за 10 станова, док су  заслужни спортисти конкурисали са 10 пријава за пет станова. Избегла и прогнана  лица са простора бивше Југославије послала су 179 пријава за 50 станова.

Костић  је додао да ће се станови продавати по производној цени, знатно повољније него на тржишту. Новина је да  ће купци морати сами да обезбеде банкарски кредит за куповину стана.

– Циљ је да се омогући одржива изградња, то јест да новцем од продаје једног стамбеног блока може да се гради следећи, уз минималне дотације из буџета. Ранијим начином кредитирања нисмо могли да обезбедимо новац за даљу градњу без знатних средстава из буџета, а на овај начин ћемо моћи сваке године да градимо све више станова. Такође, купци са претходног конкурса још увек имају проблем да поврате ПДВ и тај проблем нас је практично натерао да променимо услове продаје – указао је Костић.

          Ово је други конкурс по Одлуци о условима продаје 2.050 социјално непрофитних станова. Први је био расписан у децембру 2007. године и још  је у току, јер се сукцесивно  гради и усељава првих 1.000 станова.