Нацрт одлуке o престанку важења одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта