Текст Нацрта одлуке о буџету града Београда за 2014. годину