понедељак, 1. октобар 2012.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено – пословних објеката на грађевинским парцелама – ГП1 и ГП2, формираним од делова КП 54/1, 54/2 и 54/3 КО Стари град

Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 24/11) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС”, број 43/2010)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПАРЦЕЛАМА – ГП1 И ГП2, ФОРМИРАНИМ ОД ДЕЛОВА КП 54/1, 54/2 И 54/3 КО СТАРИ ГРАД, НА УГЛУ УЛИЦА ДУНАВСКЕ И БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 16. октобра 2012. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за пројектовање, консалтинг, инжењеринг, грађевинарство и промет „ZAP” ,Београд, Стјепана Љубише бр. 17.

3. Аутор Zaha Hadid Architects, 10 Bowling Green Lane, London, EC1R 0BQ, UNITED KINGDOM.

4. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта.

5. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Даниела Корица Пантелић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије број 1.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта број 43-45, најкасније до 16. октобра 2012. године.