уторак, 9. октобар 2012.

Реда на градским рекама ће бити

Уговори о постављању плутајућих и пловних објеката са власницима сплавова који су учествовали на првом конкурсу Управе за воде Секретаријата за комуналне и стамбене послове, а у које су унете и измене проистекле из дела оправданих захтева власника сплавова, биће потписани наредне недеље, саопштено је из овог секретаријата. После тога биће расписан и други круг конкурса који ће, такође, садржати и измене проистекле из оправданих захтева које су изнели они власници сплавова који нису учествовали у првом кругу конкурса.

Имајући ово у виду, уклањање сплавова чији власници нису учествовали на конкурсу померено је до завршетка другог круга конкурса, чиме је Секретаријат за комуналне и стамбене послове испунио сва обећања дата на последњем састанку са власницима сплавова.

Из Секретаријата за комуналне и стамбене послове саопштавају да најављено уклањање сплавова „Колос” и „Медитеран” није имало везе са ситуацијом у вези с конкурсом, већ с чињеницом да се ова два сплава и сплав „Мали змај”, чији власник је сплав уклонио још пре месец дана, налазе у зони у којој није дозвољено постојање било којег објекта јер се ради о споменичком локалитету Старо сајмиште.

У међувремену је постигнут договор и са власником сплава „Колос”, чији габарити захтевају посебно решење.
Власник сплава „Колос” изјавио је да је од старта био спреман на поштовање правила прописаних градским конкурсом, али да величина овог сплава захтева посебан договор којим испуњење планова града да уреди ову област не би драстично погодили само власника овог сплава.

Решење је пронађено у договору да се за 45 дана продужи рок за измештање на адекватну локацију и овог сплава, како би се сачекало евентуално снижење водостаја Саве, које би омогућило пролазак сплава испод Бранковог моста. Уколико до пада водостаја не дође, власник сплава „Колос” обавезао се да ће самостално и о свом трошку обавити сечење горњег дела сплава и његово измештање на локацију на којој нема опасности по околину. За легализацију боравка на новој локацији, и власник сплава „Колос” ће учествовати на предстојећем, другом кругу конкурса, саопштено је из Секретаријата за комуналне и стембене послове.