понедељак, 31. март 2014.

Јавни увид у Нацрт плана за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода уз реку Колубару

Kомисија за планове Скупштине града Београда утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода уз реку Колубару у општини Обреновац са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину. План ће бити на јавном увиду у згради Градске управе града Београда у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) и у општини Обреновац (Вука Караџића 74) од 31. марта до 5. маја, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се у згради Градске управе града Београда у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) 27. маја у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу их образложити пред члановима комисије.

Примедбе на планирана решења могу се писмено доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици 27. марта 43-45 најкасније до 5. маја. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.