четвртак, 22. мај 2014.

Формирана Комисија за разматрање захтева за ангажовање средстава из буџета града ради санирања последица поплава

Градоначелник Београда Синиша Мали донео је јуче решење о формирању Комисије за разматрање захтева за ангажовање средстава из буџета града ради санирања последица поплава. Председник комисије је градски секретар за финансије Слободан Милосављевић, а заменик председника је помоћник секретара за финансије Душко Никодијевић.

Чланови су Славиша Јанковић (Секретаријат за здравство), Филип Абрамовић (Секретаријат за заштиту животне средине), Љиљана Радовић (Секретаријат за социјалну заштиту), Гордана Јеленић (Секретаријат за финансије) и Марија Јанчић (Секретаријат за привреду).

Задатак комисије је да након разматрања приспелих захтева за пренос средстава обави селекцију према хитности и приоритетима и након тога припреми предлоге решења о ангажовању средстава са наменског рачуна града Београда и предлог решења достави градоначелнику града Београда на усвајање. Комисија заседа сваког радног дана у 9.30 часова, али и нерадним данима када ради платни промет консолидованог рачуна трезора Републике Србије. Такође, корисници ових средстава биће у обавези да Комисији доставе извештај о њиховом трошењу. Контролу наменског трошења средстава пренетих ради санирања последица насталих поплавом обављаће Служба за буџетску инспекцију.