Нацрт одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2015. годину – капитални пројекти (члан 4)