уторак, 17. мај 2016.

Агенција за инвестиције и становање

Обавештење о покретању постпка јавне набавке број 15/16

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Агенција за инвестиције и становање
Трг Николе Пашића бр. 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
„Додатни (непредвиђени) радови друге фазе адаптације и санације објекта отвореног стадиона СРЦ „Ташмајдан“ у Београду”
(јавна набавка редни број 15/16)

Обавештење о покретању поступка и документација везана за јавну набавку