петак, 8. јул 2016.

Секретаријат за инспекцијске послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/16

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 5/16 – Испитивање исправности узорака воде

Одлука

Документација везана за јавну набавку