среда, 12. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 67/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 67/18 – Редовно чишћење вентилације, опреме и инвентара у кухињама Градске управе

Позив и документација везани за јавну набавку