Сектор за водопривреду

Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту

Одлуку о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда

План места за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда

Измене и допуне Плана места за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда