петак, 13. мај 2022.

Београд у константној борби против климатских промена

Поводом Међународног дана акције за климу, Ивана Вилотијевић, секретарка Секретаријата за заштиту животне средине, скренула је пажњу на неопходност повећања отпорности града на климатске промене, као и потребу за константним радом на смањењу емисија штетних гасова.

Овом глобалном акцијом борбе против климатских промена, која се обележава сваке године 15. маја у преко 170 држава света, жели се указати да су климатске промене и њихове последице у највећој мери резултат човекових активности. Сходно томе, апелује се на хитне и корените мере, али и на оне које може да предузме свако од нас појединачно.

Иако су климатске промене глобални проблем, неопходне су конкретне активности на локалном нивоу. Сходно томе, Секретаријат за заштиту животне средине више од деценије континуирано спроводи пројекте који доприносе ублажавању и адаптацији на климатске промене. Међу најважнијим пројектима који дугорочно доприносе смањењу гасова са ефектом стаклене баште је закључен Уговор о ЈПП у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада 2017. године, између Гада Београда – Секретаријата за заштиту животне средине „Бео чиста енергија” д.о.о. Београд и SUEZ GROUPE & I-ENVIRONMENT INVESTMENTS LTD. Доношењем Локалног плана управљања отпадом за град Београд за период 2021. – 2030. године, покренут је читав низ активности у циљу решавања питања поступања са отпадом и успостављања система за управљање отпадом. Основни циљ Локалног плана управљања отпадом је минимизација утицаја отпада на животну средину и повећање ефикасности коришћења ресурса на територији града Београда, односно допринос одрживом развоју кроз развој система управљања отпадом који ће обезбедити контролу стварања отпада, искоришћење отпада и подстицаје за инвестирање и афирмацију економских могућности које настају из отпада. Реализацијом Локалног плана управљања отпадом у наредном наведеном периоду одредиће се приоритети и стратешки оквир за поступање и третман отпада који је у складу са националним и ЕУ прописима за управљање отпадом и Стратегијом управљања отпадом Републике Србије. Вреди поменути и 24 угашене котларнице у јавним објектима које су користиле угаљ и мазут, као и набавку електричних аутобуса, аутобуса на ЦНГ, Беовоз и Београдски метро.

Такође, велика пажња се посвећује и мерама адаптације почевши од пројекта „Зелена регулатива” и Акционог плана адаптације на климатске промене са проценом рањивости, који је зелену инфраструктуру препознао као приоритетну меру и сваке године се пошуми око 50 хектара шумског земљишта и засади преко 7.000 дрворедних садница у дрворедима и појединачних стабала на јавним зеленим површинама. Израђена је комплетна техничка документација за озелењавање 10 школских дворишта и пројекат два зелена крова, чија реализација почиње ускоро. У току је реализација прве фазе линијског парка, планира се да Београд има преко 100 километара бициклистичких стаза. Захваљујући апликацији „Моје дрво” грађани  имају могућност да донирају саднице које ће бити засађене на изабраној локацији.

Поред пројеката које директно спроводи, Секретаријат за заштиту животне средине сарађује и подржава и друге актере у борби против климатских промена, као што су удружења грађана, јавна предузећа и градске општине. Сваке године се расписује јавни конкурс за удружења грађана и успешно се реализују десетине пројеката, од којих су неки директно посвећени климатским променама као што је „Климатон”. 

Поводом Међународног дана акције за климу, Ивана Вилотијевић позива грађане, компаније и институције да буду одговорни према себи, а самим тим према нашој јединој планети, те да се континуирано боре против климатских промена – ако свако од нас уради мало, на глобалном нивоу ћемо урадити много.