среда, 22. март 2023.

Започет рад на измени Акционог плана адаптације на климатске промене

Након што је Скупштина Града Београда усвојила Извештај о реализацији активности из Акционог плана адаптације на климатске промене са проценом рањивости, започет је рад на измени и допуни овог акционог плана, саопштено је из Секретаријата за заштиту животне средине.

У Градској управи Града Београда одржан је састанак Радне групе за праћење реализације активности из акционог плана, коју чине представници Градске управе, надлежних институција, организација и академије. Рад је обухватио четири тематске групе: зелену инфраструктуру, водне системе, урбанистичко планирање и пројектовање објеката и напослетку неструктурне мере.

Резултат рада ове радне групе биће унапређен Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости, који ће створити предуслове за нове пројекте у области климатских промена и допринети адаптацији Београда на измењене климатске услове.