петак, 1. април 2005.

Потписан уговор за идејни пројекат новог моста преко Саве

Директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Борис Ранковић потписао је данас уговор о изради Идејног пројекта моста преко Саве на доњем шпицу Аде Циганлије са пратећим студијама. Поред њега, свој потпис на овај документ ставили су и представници три фирме обрађивача „Понтинг” из Марибора, „ДДЦ световање инжениринг” из Љубљане и Центар за путеве Војводине. Ове фирме су као  конзорцијум конкурисале и добиле прву награду у конкуренцији 11 предузећа на међународном конкурсу за идејно решење моста. Једногласном одлуком жирија састављеног од еминентних стручњака из области архитектуре,  конструкције и обликовања, са председником Николом Хајдином на челу, оценио је овај рад као убедљиво најбољи.  Референце фирми које су добиле прву награду и овај задатак указују да ће конзорцијум савесно и на време обавити задатак.

Предмет уговора је израда идејног пројекта моста, студије оправданости изградње прве фазе деонице унутрашњег магистралног прстена, процена утицаја на животну средину и стратегија уговарања наредних фаза пројектовања и извођења.

Рок за завршетак уговореног посла је шест месеци, а вредност уговора је 771.000  евра. Израда овог пројекта омогућиће изградњу новог моста на Сави који је прва фаза реализације важне магистралне саобраћајнице, такозваног унутрашњег магистралног прстена. Очекује се да по завршетку пројекта буде расписан тендер за извођача радова и да изградња моста започне у 2006. години. Завршетак изградње моста са приступним петљама и саобраћајницама планиран је за 2008. годину. Овај мост растеретиће саобраћај на постојећим мостовима преко Саве за око 30 одсто и смањиће саобраћај у ужем градском језгру за око 25 одсто.