Сектор за водопривреду

Сектор за водопривреду
Краљице Марије 1/XVII
e-mail: privreda@beograd.gov.rs
Контакт телефон: 7157-303 и 7157-304

 

Одлука о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту

Одлукa о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда