Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2021. годину

Сeкретаријат за јавне приходе подсећа пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 17. фебруар 2021. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2021. годину. 
За обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације првог квартала за 2021. годину  једнак је износу пореза за последњи квартал за  2020. годину. 
За добијање потребних обавештења грађани се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских Одељења Секретаријата за јавне  приходе, који су објављени на интернет страници Града Београда.