петак, 18. септембар 2020.

Секретаријаз за имовинске и правне послове

Отуђење непокретности у јавној својини града Београда у поступку јавног надметања - Борча

ГРАД БЕОГРАД
Драгослава Јовановића број 2

На основу Решења Градоначелника број: 463-1506/20-Г од 24.02.2020.год. и број: 020-2635/20-Г од 23.04.2020.год., Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности-гараже на којој је носилац права јавне својине град Београд

оглашава

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Текст оглас можете погледати/преузети, у PDF формату, овде: