понедељак, 15. март 2021.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларства за 2021. годину

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2021. годину, број: 3-113/21-ГВ од 10.02. 2021. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1633/21-Г од 4. марта 2021. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Текст огласа, пријаву и изјаву можете преузети овде: