понедељак, 15. март 2021.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области сточарства за 2021. годину

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2021. годину, број:  3-113/21-ГВ од 10.02.2021. године и Закључка градоначелника града Београда, број: .3-1635/21-Г од 4. марта 2021. године
   ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Текст, пријаву и изјаву можете преузети овде: