четвртак, 20. мај 2021.

Секретаријат за енергетику

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 01/2021

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)
Градска управа града Београда
Секретаријат за енергетику


oбјављује

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку спроведену у отвореном поступку
01/2021 -  Вршење стручног надзора над извођењем електромонтажних радова које изводи ЈКП „Јавно осветљење“ Бeoгрaд по Програму II за 2021. године

 

Обавештење