понедељак, 28. фебруар 2022.

Секретаријат за привреду

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма,изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму

На основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 119/18 и 10/19) и Закључка заменика градоначелника града Београда, број: 3-1681/22-Г-01 од 23. фебруара 2022. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

 Краљице Марије бр.1

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КОНГРЕСА, МАНИФЕСТАЦИЈА, ЕДУКАЦИЈА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, ИЗЛОЖБИ, КАО И ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊЕМ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У 2022. ГОДИНИ

 

Текст конкурса и пратећу документацију можете преузети овде: