четвртак, 2. јун 2022.

Секретаријат за привреду

Одлука о додели финансијских средства за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација, изложби, и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму

Градска управа града Београда
Секретаријат за привреду

На основу члана 14. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 119/2018 и 10/2019) и Закључка заменика градоначелника града Београда бр. 3-1681/22-Г-01 од 23.2.2022. године, Секретаријат за привреду је дана 28.2.2022.године, објавио Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији града Београда у 2022. години.
Решењем број VIII-05 бр. 33-3/22 гoдине од 23.3.2022.године, образована је Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији града Београда у 2022. години. Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката по јавном конкурсу за достављање пријава за доделу финансијских средстава за суфинасирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији града Београда у 2022. години, на основу које руководилац организационе јединице надлежне за послове привреде доноси:

                       Одлуку                       

 о додели финансијских средства за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији града Београда у 2022. години