уторак, 9. август 2022.

Секретаријат за јавне приходе

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Секретаријат за јавне приходе града Београда, Одељење за принудну наплату у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Бегенишић Илије из Београда, Улица далматинска број 105, на основу члана 2а, 105. и 108. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02...96/2021), члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06...111/2021) и члан 146. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, 18/16 и 95/18), дана 9. августа 2022. године објављује

 

 ОГЛАС
 о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

 

Текст огласа можете погледати/преузети овде: