петак, 25. новембар 2022.

Град Београд

Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији града Београда

На основу члана 10а и 10б Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп водног земљишта у јавној својини на територији града Београда број VIII-06-325-68/2022 од 10.11.2022. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта на територији града Београда, формирана решењем VIII-06-325-68/2022 од 14.11.2022. године

објављује

ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

 

Текст огласа и пратећу документацију можете погледати/преузети овде: