Претраживање

недеља, 13. новембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР насеља

недеља, 6. новембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПГР шинских система у Београду

недеља, 16. октобар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР за блок 32, општина Нови Београд

четвртак, 1. септембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом - SMURFIT KAPPA